dar přírody 

Čaj čili výluh z listu čajovníku čínského byl po nejméně tři tisíciletí považován za léčivý prostředek a jeho konzumace se postupně rozšířila do celého světa. Od počátku 20. století se datují první výzkumy biologicky aktivních látek čajovníku a od poloviny století se začala z čajovníku extrahovat celá řada léčivých látek, z nichž nejznámější jsou kofein, teofylin, teobromin a teanin.
Ke konci století se zájem vědců soustředil na později objevené čajové polyfenolické katechiny a jejich studium probíhá dodnes. Polyfenoly jsou látky se silným antioxidačním účinkem. Čajovník obsahuje kombinaci čtyř specifických polyfenolických látek, z nichž každá vykazuje sobě vlastní biologické (antioxidační) účinky, přičemž se vzájemně doplňují a posilují. Nejsilnější z nich je epigalo-katechin-3-galát (EGCG), který byl často předmětem samostatného studia, ve většině studií však byl použit standardizovaný výtažek obsahující všechny čtyři polyfenoly s podílem EGCG 50-60%. (Tento standard je použit v přípravku Tea Essence.)
Dosavadní studie na zvířatech i lidech přinesly řadu překvapivých poznatků o tom, kolik různých vitálních procesů mohou tyto polyfenolické katechiny příznivě ovlivnit. Studie byly zaměřeny na ochrannou roli před vznikem zhoubných nádorů slinivky, střev, žaludku, prsu, prostaty a plic, dále antibakteriální účinky, fotoprotektivní, kardioprotektivní, protizánětlivý a termogenní efekt.
Protirakovinný účinek byl testován klinicky pouze u zvířat, u nichž byly různé typy nádorů vyvolány uměle. Antibakteriální účinky extraktu likvidují řadu patogenních bakterií v trávicím ústrojí. Fotoprotektivní efekt omezuje produkci volných radikálů v pokožce vystavené slunečnímu záření a tím ji chrání před onemocněním. Kardioprotektivní efekt spočívá v eliminaci volných radikálů, které způsobují oxidaci „špatného" cholesterolu, která vede k formování cévního plaku a ucpávání cév. V tomto ohledu extrakt plní stejnou úlohu jako vitamín E, ale jeho antioxidační kapacita je asi 30x vyšší. Protizánětlivý efekt probíhá na úrovni regulace prozánětlivých signálních látek, které imunitní systém užívá k řízení zánětlivých procesů. Termogeneze je název procesu výroby energie za současného uvolňování tepla. V užším slova smyslu se užívá pro spalování tuků za účelem výroby energie.
Extrakt polyfenolických katechinů termogenezi zintenzívňuje, čímž přispívá ke spálení většího množství tuku. Proto se také tento extrakt obligátně přidává do mnoha přípravků napomáhajících úbytku tělesné váhy. Za tímto účelem je sice možné užívat extrakt sám o sobě, ale výsledky nejsou dost přesvědčivé.
Nejen z klinických studií, ale i z běžně uživatelské zkušenosti za 20 let, co je extrakt na trhu, je evidentní, že se stěží najde jiná přírodnina, která dokáže lidskému organismu posloužit k lepšímu fungování tak všestranným způsobem. Celé tajemství spočívá jak v enormní antioxidační kapacitě přípravku, tak i ve zvláštním chemickém ustrojení jeho látek, které mají schopnost, na rozdíl od naprosté většiny antioxidantů, proniknout do většiny tělesných tkání.

zpt