Stres je všudypřítomný strašák současného člověka, který je vystaven náporu povinností, potřebě společenského uznání i uspokojování reklamou generovaných tužeb. V rámci takto daného způsobu života není dost časoprostoru pro únik z jeho hranic, pro relaxaci, sport a dostatečný spánek, které dovedou stresovou reakci zastavit. Stres je kořením života, ale pouze stres příležitostný. Setrvalý stres je naopak pohromou pro zdraví.

Co o stresu víme

Věda se stresem a jeho dopadem na zdraví zabývá už 80 let. To, co stress, přesněji stresovou reakci, spouští, nazýváme stresory. Stresorem může být střet s konfliktní osobou, nebo nesnadnou životní situací, stres působí také stresory chemické – toxické látky ve stravě a prostředí, léky a alergeny i stresory fyzikální - vedro, mráz či hluk. Obvykle na nás působí více stresorů najednou.

Jak stresová reakce probíhá

Stresor vyvolává poplach v limbickém systému mozku, odkud jde signál do kůry nadledvinek, v níž jsou produkovány stresové hormony. Jejich úkolem je přeprogramovat funkce řady orgánů tak, aby tělo dokázalo přečkat stav ohrožení. Stresových hormonů je řada, ale klíčovým hráčem je kortizol, jehož hladina v krvi při setrvalé stresové reakci trvale stoupá.

Dobrý sluha, ale zlý pán

Kortizol je nezbytný pro správnou funkci mozku, krevního oběhu i imunitního systému. Jeho nadměrné hodnoty však mají zdravotně devastující účinky, v prvé řadě na imunitní systém. Vysoká hladina kortizolu přispívá rovněž k hromadění tukové zásoby, úbytku svalové a kostní hmoty, zvýšené hladině cukru v krvi, vysokému krevnímu tlaku, zvýšené únavě a psychickému rozladění i srdečnímu selhání.

Adaptogeny

S poznáním biologické podstaty stresu se zvedla poptávka po prostředcích umožňujících negativní dopady stresu eliminovat. Za průlom v tomto ohledu vděčíme sovětským vědcům, kteří dostali za úkol ochránit zdraví kosmonautů vystavených extrémní komplexní a dlouhodobé stresové zátěži. Výsledkem jejich úsilí bylo objevení zhruba dvou desítek rostlinných látek, které mají schopnost stresovou reakci ovlivnit i zastavit, a které dostaly název adaptogeny. Některé látky stabilizují funkci stresem utlumených orgánů, jiné přímo snižují hladinu kortizolu. Rostliny, z nichž tyto látky pocházejí, patří do zlatého fondu přírodní medicíny Sibiře a dálného Východu. Dnes máme možnost a výhodu se před stresem chránit, protože jsou adaptogeny snadno dostupné v doplňcích stravy.

 

zpt