mastix

Mastix patří k nejdéle užívaným léčebným přírodninám v Evropě. Z antického Řecka byl exportován do zemí Blízkého východu již více než 2000 let před Kristem a v předpeněžní době byl v Palestině užíván i jako platidlo.

Mastix (řecky mastiha, anglicky mastic) je zvětralý výron mízy ze stromu pistácie lentišku. Získává se řezným poraněním kmene a následně sušením na slunci. Pro léčebné účely se používá výlučně mastix z pistácií pěstovaných na ostrově Chios. Zdejší varieta se liší od pistácií rostoucích volně v celém Středozemí. Roste v půdě jedinečného složení a je po staletí člověkem kultivována. Její míza obsahuje látky, které se u ostatních vyskytují pouze v nepatrném množství nebo nevyskytují vůbec. Mastix je na jihu Evropy užíván v potravinářském průmyslu jako ochucovadlo, především v pekařských a cukrářských výrobcích a alkoholických i nealkoholických nápojích. Je také užíván v přípravě domácích pokrmů. Větší část produkce mastixu z běžných pistácií je užívána k výrobě laků. Díky svému složení má mastix z ostrova Chios zvláštní postavení a je veden v Evropském lékopise, stejně jako byl veden ve všech lékopisech starověku a středověku. Lékopisný mastix usušený v hrudkách na slunci se mele na jemný prášek, který je pak bezchemickou cestou zbaven nežádoucích příměsí a případných nečistot.  Jeho standard je kontrolován analytickými metodami.  V minulých dobách byl mastix užíván nejen k léčbě onemocnění trávicího ústrojí, ale i dalších chorob. Současné znalosti látek ale připouštějí jejich přímý účinek pouze na gastrointestinální obtíže, přičemž tyto obtíže mohou negativně ovlivňovat průběh jiných onemocnění. V minulosti se mastix užíval žvýkáním polosuchých hrudek, dnes se standardizovaný mastix užívá v přesném dávkování v kapslích nebo tabletách. K účinným látkám patří specifické poly-a oligosacharidy, které jednak zabíjejí řadu druhů choroboplodných mikroorganismů včetně H. pylori a S. aureus, jednak poskytují výživu „přátelským" bakteriím střevní mikroflóry. Jinými významnými látkami jsou monoterpeny, zejména beta myrcen, které mají protizánětlivý a analgetický účinek. Vedle antimikrobiální a protizánětlivé aktivity mastix vykazuje i antioxidační a reparační účinek, což znamená, že opravuje mechanická a chemická poškození slizniční vrstvy stěn trávicí trubice. Toto vícecestné a komplexní působení mastixu na děje probíhající v trávicím ústrojí z něj dělá prakticky bezkonkurenční nástroj léčby bez vedlejších účinků. 

zpět