Poznámka k efektivnímu užívání doplňků stravy

Doplňky stravy tvoří z hlediska obsažených účinných látek velmi nesourodý soubor, proto nelze zevšeobecnit zásady jejich užívání.

Ve většině případů nicméně platí, že je k dosažení příznivého účinku nutné konkrétní přípravek užívat každodenně po dobu dvou i více měsíců.  Určitý typ přípravků, například vitamíny, je možné užívat trvale. Informace pro uživatele obvykle uvádí, zda se má přípravek užívat trvale. Informace pro uživatele obvykle uvádí, zda se má přípravek užívat s jídly nebo s časovým odstupem od (hlavních) jídel. Užívání s jídly usnadňuje vstřebávání látek a současně zabraňuje trávicím obtížím, které určité látky mohou u citlivých osob vyvolávat. Naopak vitamíny B a C aminokyseliny a enzymy je nutné brát s odstupem od jídel, protože jejich vstřebávání může být běžným pokrmem částečně nebo i zcela zablokováno. V případě nenadálých trávicích obtíží způsobených otravou z jídla, léků nebo bakteriální infekcí je rozumné užívání doplňků stravy do odeznění problému přerušit, s výjimkou těch, které jsou určeny k nápravě poruch trávení.

Pokud uživatel bere současně léky o doplňky stravy, zejména pokud je užívá  v jediné dávce za den je vhodné zachovat mezi užitím léku a doplňku stravy časový odstup, aby se vyloučila možnost vzájemného ovlivnění účinných látek, i když je tato možnost často jen teoretická. U velké části doplňků stravy má denní dávkování určité rozpětí. V takovém případě je třeba vzít v potaz několik ohledů - tělesnou hmotnost, pociťovaný účinek a celkovou dobu užívání. Pro osobu s nadváhou je přiměřenější vyšší dávkování a naopak, příliš zjevný účinek může být důvodem ke snížení dávkování stejně jako dlouhodobé udržovací dávkování.

Při volbě doplňků stravy je účelné umět se orientovat ve formě a obsahu konkrétních přípravků. Pokud se na trhu vyskytují dva přípravky se stejnou účinnou látkou, z nichž je jeden ve formě tablet a druhý ve formě kapslí, kapslovaný  přípravek je zpravidla hodnotnější, protože na rozdíl od tabletovaného neobsahuje řadu pomocných, tělu nijak neprospívajících látek, ale často obsahuje pouze účinnou látku.

V řadě případů na trhu existuje více přípravků se stejnou účinnou látkou, avšak v různé síle (množství) na denní dávku. Je v zájmu uživatele, aby si vybral přípravek s nejvyšším množstvím účinné látky, případně s nejlepším poměrem množství účinné látky a ceny. Někteří výrobci totiž v zájmu úspěšného prodeje dodávají na trh přípravky s velmi nízkou cenou, která ale odráží i nízké množství účinné látky, které nepostačuje k vyvolání očekávaného zdravotního prospěchu.