Tiskové zprávy

 • 27.8.2020 - L-Tryptofan

  Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že jsme výrobu a prodej doplňku stravy L-Tryptofan předali společnosti Simply You Pharmaceuticals a.s., která jej nadále bude od 1.9.2020 dodávat do lékáren.

 • 1.8.2018 - doplňky stravy

  Doplňky stravy slouží k upevnění zdraví. Uchování dobrého zdravotního stavu je závislé na více faktorech, ale optimální výživa patří k těm nejdůležitějším.  Průmyslově vyráběné potraviny neposkytují dnešnímu člověku vyvážený zdroj potřebných živin k uchování dobrého zdravotního stavu. Poučené užívání doplňků stravy může také oddálit nástup kteréhokoli chronického degenerativního onemocnění, kterému se v pokročilejším věku nikdo nevyhne.

  Doplňky stravy mohou obsahovat látky, na něž může být někdo obzvláště citlivý a které mohou vyvolat zažívací potíže nebo kožní reakci. Dochází k tomu však vzácně a po přerušení užívání nežádoucí účinky rychle pominou. Pokud se nežádoucí účinky určité látky mohou týkat konkrétní skupiny osob, výrobce doplňku stravy je povinen na tuto skutečnost upozornit v informaci na obalu výrobku. Předávkovat se vitamínem či jinou látkou v doplňku stravy je prakticky vyloučeno, protože horní limit bezpečného dávkování je stanoven řadou právních předpisů a odborných doporučení. Předávkovat se ale může spotřebitel, který užívá tutéž látku ve dvou vícesložkových výrobcích, aniž si toho v popisu výrobku povšimnul. Ani v tomto případě však není vystaven reálnému riziku ohrožení zdraví.

  V současnosti se v lécích a doplňcích stravy objevuje asi 100 stejných aktivních látek. Většinou se jedná o vitamíny a rostlinné výtažky. Pokud je v doplňku stravy obsah denní dávky stejné látky oproti léku nižší, není to dáno rozmarem nebo nepoctivostí výrobce doplňku stravy, ale zákonnou normou, která stanoví hranici mezi dávkou povolenou v doplňku stravy a léku. Kvalita samotné látky je prakticky vždy stejná, protože jak výrobci doplňků stravy, tak i výrobci léků takovou látku většinou nakupují od prvozpracovatelů, sami ji nevyrábějí.

  Doplňky stravy spadají do oblasti výživy, tudíž se jimi primárně zabývá věda o výživě, institucionalizovaná před více než 100 lety a vyučovaná na univerzitách po celém světě. Látky obsažené v doplňcích stravy rovněž zkoumají ze svého pohledu také farmakologie, biochemie a biologie, tedy nikoliv medicína. I když po lékaři nikdo nemůže chtít zasvěcený výklad k problematice doplňků stravy, měl by člověk nucený dlouhodobě užívat léky lékaři sdělit, jaké doplňky stravy užívá a zeptat se na jeho názor, protože v určitých případech není kombinace léků a doplňků stravy pro nemocného přínosná.

  Látky, které jsou zákonem povoleny v doplňcích stravy, jsou biotika, tedy látky životu a zdraví vlastní. Jsou lidmi užívány desítky, stovky i tisíce let, aniž by představovaly reálná rizika poškození zdraví. Státní dozorová činnost v oblasti doplňků stravy je koordinována na úrovni celé Evropské unie.

  Copyright © 2018 Brainway Inc.